Behandelingsovereenkomst

Aanbod praktijk

Therapie van nieuwamerongen heeft het volgende aanbod:

  • Oefentherapie
  • Kinderoefentherapie
  • Slaapoefentherapie

Voor een uitgebreidere uitleg van onze zorg verwijzen wij u naar onze website www.vannieuwamerongen.eu of bel ons via 0316-224734 of raadpleeg een medewerker van de praktijk. Zij informeren u graag!

De aard en het doel van de oefentherapie

De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. De oefentherapeut kijkt samen met u naar uw leefstijl, uw lichaamshouding en manier van bewegen in dagelijkse activiteiten. Wat gebeurt er als u zit, loopt of andere bewegingen maakt? Welke spieren en gewrichten krijgen het daarbij zwaar te verduren? Het doel van oefentherapie is de klachten te laten verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen, uitgaande van uw eigen bewegingsmogelijkheden. Daarbij wordt niet alleen naar de klacht gekeken, maar ook naar uw gehele lichaam en omgeving. Hiervoor wordt in de behandeling gebruikt gemaakt van oefeningen, sportmassage technieken, het medical taping concept en bewegingsanalyses van dagelijkse bezigheden. Er wordt rekening gehouden met de situatie waarin u zich bevindt en met uw dagelijkse activiteiten. Als therapeut streven wij naar het bevorderen van uw inzicht en bewustwording zodat u snel zelfstandig verder kan werken aan uw herstel!

Voor meer informatie bel ons via 0316-224734 of raadpleeg een medewerker van de praktijk. Zij informeren u graag!

De aard en het doel van de kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie, waarbij de motoriek, prikkelverwerking, houding en pijnklachten worden behandeld. Er wordt gewerkt vanuit de belevingswereld van het kind. Daarom wordt er gewerkt met kleurrijk en leerzaam speel- en oefenmateriaal. Centraal binnen de behandeling staat het opdoen van positieve ervaringen zodat het kind de kracht en het vertrouwen krijgt om een tegenslag te overwinnen. Het stilstaan bij ‘succes’ geeft voldoening, en het maakt energie vrij om een volgende uitdaging aan te gaan in plaats van uit de weg te gaan. Het opbouwen van een positief zelfbeeld vormt de basis van veilig leren.
Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren.
Bij jonge kinderen is dit bijvoorbeeld een voorkeurshouding, moeite met omrollen een vertraagde motorische ontwikkeling welke geconstateerd wordt door het consultatiebureau.

Bij basisschool kinderen is dit bijvoorbeeld onvoldoende meekomen met buitenspelen, de gymlessen of zwemles. Maar denk ook aan vaak vallen, moeite met zelfredzaamheid als aan- en uitkleden, schrijven of fietsen.
Voor meer informatie bel ons via 0316-224734 of raadpleeg een medewerker van de praktijk. Zij informeren u graag!

De risico’s en de gevolgen van de oefentherapeutische behandeling
De behandeling is gericht op het verminderen/voorkomen van lichamelijke klachten. Het kan voorkomen dat er sprake is van (spier)pijn tot mogelijk 2 dagen na de behandeling. Wanneer blijkt dat er sprake is van een toename van de pijnklachten of er geen vooruitgang wordt geboekt zal in overleg met de oefentherapeut het behandelplan aangepast worden en waar nodig een huisarts/specialist geraadpleegd.

Eventuele andere behandelingsmogelijkheden/interventies

Oefentherapie en kinderoefentherapie
Eventuele andere behandelingsmogelijkheden bij andere zorgverleners zullen in overleg met u worden besproken. Hierbij kunt u denken aan het aanmeten van een zooltje bij de podotherapeut als u een beenlengteverschil heeft. Of een behandeling van de osteopaat als mobiliserende oefeningen onvoldoende effect hebben.

De vooruitzichten voor de gezondheidstoestand

Oefentherapie
De opbouw van de behandeling verloopt altijd ongeveer gelijk. De eerste behandelingen zijn gericht op het verlagen van de klacht. Later in het behandeltraject wordt er gewerkt aan het herstellen van de balans tussen belasting-belastbaarheid van het lichaam(spieren, gewrichten, mentaal). Het aanleren van een gunstige houding en bewegingen zijn hier onderdeel van. De start van het behandeltraject zal er 1 keer per week een behandeling plaatsvinden, afhankelijk van het herstel zal dit afgebouwd worden naar 1 keer per twee weken tot 1 keer per maand/zes weken. Het aantal behandeling dat nodig is varieert sterk. Van belang bij de oefentherapeutische behandeling is de inzet van u als patiënt. De oefentherapeut vraagt u bepaalde oefeningen ook in het dagelijks leven(thuis/werk etc.) uit te voeren. Veranderingen van uw bewegingsgedrag is cruciaal voor het behalen van resultaten.

Kinderoefentherapie
Tijdens het oudergesprek is het behandelplan met u besproken. Naar aanleiding hiervan zal er (desgewenst) contact opgenomen worden met de leerkracht van uw kind. Dit komt integratie van zorg en advies te goede. Deze integratie van zorg en overleg heeft als doel een snellere vooruitgang te boeken. . De start van het behandeltraject zal er 1 keer per week een behandeling plaatsvinden, afhankelijk van de vooruitgang zal dit afgebouwd worden naar 1 keer per twee weken tot 1 keer per maand/zes weken. Het aantal behandeling dat nodig is varieert sterk.
Tussentijds overleg met de IB-er heeft als doel om de zorg met elkaar af stemmen en behandeldoelen bij te stellen. U bent als ouder cruciaal in dit proces van uw kind. Spellen en/of opdrachtjes voor thuis dient u naar uw beste kunnen op te volgen en terugkoppeling aan de therapeut te verzorgen wanneer u dit niet of onvoldoende lukt. Geleende spellen mogen een week geleend worden en dienen onbeschadigd en compleet te worden geretourneerd. Wanneer het spel niet compleet of beschadigd is houden wij u als ouder verantwoordelijk voor de bijkomende kosten.

Afzeggen van behandeling

Een volgende behandeling wordt altijd in overleg ingepland op een voor u passend moment. Wanneer deze afspraak onverhoopt niet kan plaatsvinden bent u verplicht deze minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling af te melden. Dit dient telefonisch te gebeuren. Wanneer uw afmelding binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling valt, zal deze behandeling voor uw rekening komen. U ontvangt van Therapie van Nieuwamerongen een factuur voor het gemiste consult.

Vergoedingen

Oefentherapie
Behandelingen worden over het algemeen vergoed conform polisvoorwaarden van uw verzekering. Deze behandelingen worden vergoed vanuit de paramedische zorg (oefentherapie en fysiotherapie). U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal behandelingen dat u (nog) vergoed krijgt, bel voor een actuele stand uw zorgverzekeraar!
Bij vragen, informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar of uw oefentherapeut.
Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent of u alle behandeling al verbruikt hebt, dan komen de behandelingen voor eigen rekening. U ontvangt van Therapie van Nieuwamerongen. Voor de volledige prijslijst, kunt u onze website raadplegen www.vannieuwamerongen.eu

Kinderoefentherapie

De eerste 18 indicaties (onderzoek, oudergesprek, behandeling) worden vergoed vanuit de basisverzekering. Daarna wordt er aanspraak gedaan op uw eventuele aanvullende verzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal behandelingen dat u (nog) vergoed krijgt, bel voor een actuele stand uw zorgverzekeraar! Bij vragen, informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar of de kinderoefentherapeut.

Omgang met patiëntgegevens

Voor het correct uitvoeren van de behandeling zijn wij verplicht uw gegevens te verwerken in een dossier. Denk hierbij aan uw BSN, namen, woonadres, maar ook gegevens over de (geestelijke) gezondheid en eventuele lichamelijke klachten. Deze persoonlijke gegeven vallen onder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor verdere informatie over de omgang met uw vertrouwelijke persoonsgegevens verwijzen wij naar onze privacy verklaring, zie www.vannieuwamerongen.eu/privacyverklaring

Kwaliteitsregistratie

De therapeuten welke bij ons werkzaam zijn staan ingeschreven bij de beroepsvereniging. De kwaliteitsregistratie vindt plaats via de beroepsvereniging of via het kwalitietsregister paramedici. Doordat al onze therapeuten zijn geregistreerd bent u verzekerd van een therapeut welke op de hoogte is van de laatste inzichten en u hiermee de beste zorg biedt.

Waarneming en stagiaires

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat uw therapeut tijdelijk niet in staat is om te werken of de praktijk verlaat. Wij zullen er in dit geval alles aan doen om de continuïteit van uw behandelingen te waarborgen. Wij zijn hier alleen toe in staat wanneer u open staat voor een vervangende therapeut. U mag verwachten dat de vervangende therapeut aan dezelfde eisen voldoet als de therapeut waardoor u werd behandelt.

Stagiaires

Ons bedrijf is een leerbedrijf. Om die reden bieden wij stagiaires van de Hogeschool van Utrecht de gelegenheid om in onze praktijk stage te komen lopen. Dit kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. U wordt van tevoren door uw behandeld therapeut ingelicht en heeft de vrije keuze om de aanwezigheid van de stagiaire te weigeren.

Huisregels

Naast dat u van ons het nodige mag verwachten, verwachten wij ook wat van u, namelijk:

  • u bent verplicht zich te legitimeren bij de eerste afspraak, zo kunnen wij aan de zorgverzekeraar laten zien dat u daadwerkelijk degene bent die de zorg aanvraagt;
  • 24 uur van tevoren uw behandeling afzeggen, wanneer dit niet gebeurt krijgt u een nota thuisgestuurd waarin het tarief “vergeten behandeling” aan u wordt doorberekend;
  • elke behandeling dient u in de wachtkamer plaats te nemen en te wachten totdat u wordt opgehaald. Bent u na 10 minuten nog niet uit de wachtkamer opgehaald, dan mag u kloppen op de deur om de afspraak te verifiëren;
  • dat u zich respectvol opstelt.

Kwaliteitsverbetering

Omdat de zorgverzekeraar steeds hogere eisen stelt zijn wij genoodzaakt hier als praktijk in mee te bewegen. Dit betekent concreet voor u dat u wel of geen toestemming geeft voor deelname aan een anoniem kwaliteitsonderzoek. Dit heeft therapie van nieuwamerongen uitbesteed aan MediQuest. Aan het einde van het behandeltraject ontvangt u een vragenlijst van dit bedrijf waar u de kwaliteit van de praktijk therapie van nieuwamerongen mag beoordelen. Wij zouden u willen vragen om hier aan mee te doen, zodat wij de praktijk op een hoger niveau kunnen presenteren aan alle toekomstige patiënten.

Telefonische bereikbaarheid: 0316-224734
e-mail: mail@vannieuwamerongen.eu