Covid-19

Beste cliënten,

Het RIVM is leidend in het uitzetten van landelijk beleid bij infectieziekten, zo ook bij
besmetting met het coronavirus (COVID-19). Op basis van de adviezen van het RIVM en de overheid infomeer ik u.

Zoals in de persconferentie van maandag 23 maart jl. duidelijk naar voren kwam, zijn er
nieuwe maatregelen om de kwetsbare groep te beschermen. Dit betekent voor mijn praktijk dat ik, per direct, de consulten voor volwassenen ga omzetten naar videoconsulten. Wanneer videoconsulten voor u niet mogelijk zijn dan kunnen we met elkaar bellen.
Zijn uw pijnklachten dermate erg en wilt u toch graag behandelt worden dan volg ik een
stappenplan om te bepalen of de behandeling dan op de praktijk kan plaatsvinden. Dit
stappenplan is opgesteld door onze beroepsvereniging en is bedoeld om alleen medisch
noodzakelijke behandelingen voort te zetten. Als ik besluit dat dit het geval is en u op de
praktijk behandeld gaat worden, zullen hier wel de nodige voorzorgsmaatregelen voor
genomen worden, zoals handen wassen voor het consult en zoveel mogelijk 1,5m afstand
houden. Bij voorkeur komt u dan ook alleen naar de afspraak.
De consulten voor kinderen kunnen op de praktijk of thuis worden verzorgt. Geef graag van tevoren aan waar uw voorkeur naar uit gaat. Wanneer ik aan huis behandel moet ik meer tijd inruimen in mijn agenda.

Hebt u een verwijzing gekregen van de arts en wilt u starten met oefentherapeutische zorg? Dan kunt u telefonisch of per mail contact opnemen en zal ik via het stappenplan bepalen of dat het behandeltraject wordt gestart via een videoconsult of op de praktijk.

Ik hoop met het nemen van deze maatregelen zoveel mogelijk zorg nog door te kunnen laten gaan. Dit doe ik om de huisartsen en ziekenhuizen daar waar nodig te ontlasten en de
mensen die het nodig hebben zoveel mogelijk te ondersteunen. Ik hoop op uw begrip. Heeft u vragen, kunt u altijd bellen of een WhatsApp bericht sturen naar 06-33754408 of mailen naar mail@vannieuwamerongen.eu

Uitleg mogelijkheden:
1. Telefonisch consult/ Videoconsult. Tijdens dit consult kunt u vragen stellen over
bijvoorbeeld het oefenprogramma, verloop van de klacht, oefeningen enz.
2. Acute zorg.
• Voor cliënten die zich ernstig zorgen maken over hun klacht/pijn;
• Voor cliënten waarbij een (lichamelijk) onderzoek absoluut noodzakelijk is om
een behandeling te starten;
• Voor cliënten die niet zelfstandig in staat zijn om bijvoorbeeld hun oefeningen
te doen terwijl het uitvoeren hiervan wel nodig is;
• Cliënten voor en/of na een operatie. Hiervoor dient u een verwijzing van de
arts te hebben.

Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact op! Ik sta voor u klaar!

Download de Covid-19 informatieDownload de Covid-19 informatie