Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie

Wat doet een kinderoefentherapeut?

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie, waarbij de motoriek, prikkelverwerking, houding en pijnklachten worden behandeld.

Bij een gebrek aan positieve (beweeg)ervaringen wordt het moeilijker voor het kind om in zichzelf te geloven. Daarom wordt datgene wat nog niet goed gaat met kleurrijk en leerzaam speel- en oefenmateriaal geoefend. En wordt er gewerkt vanuit de spel- en belevingswereld van het kind. Centraal binnen de behandeling staat het opdoen van positieve (beweeg)ervaringen zodat het kind de kracht en het vertrouwen krijgt om een tegenslag te overwinnen. Het stilstaan bij ‘succes’ geeft kracht en zelfvertrouwen en het maakt energie vrij om een volgende uitdaging aan te gaan in plaats van uit de weg te gaan. Het opbouwen van een positief zelfbeeld vormt de basis van veilig leren.

Werkwijze

Na aanmelding wordt een (motorisch) onderzoek en/of observatie afgenomen. Er wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling, prikkelverwerking, houding en eventuele pijnklachten van het kind. Middels diverse vragenlijsten wordt de voorgeschiedenis, de hulpvraag en prikkelverwerking uitgevraagd. Zo beoordeelt de kinderoefentherapeut waar de problemen en de mogelijkheden van het kind liggen. De uitkomst van de vragenlijsten, het onderzoek en het behandelplan wordt besproken met de ouder(s) / verzorger(s) en de leerkracht.

De behandelingen vinden plaats in de praktijk of op school en sluiten aan bij de interesse en de belevingswereld van het kind. De omgeving kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling. Daarom worden er regelmatig tips gegeven aan de ouder(s) en/of leerkrachten.

Therapie van nieuwamerongen heeft samenwerkingsverbanden met diverse scholen binnen stichting SPO de Liemers. Vraag de leerkracht of een medewerker van de praktijk naar de mogelijkheden voor het behandelen van uw kind op school. Dit kan via 0316-224734.

Hulpvraag?