Motoriek

Motoriek

Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren.

Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Soms verloopt de motorische ontwikkeling van een kind trager of afwijkend vergeleken met leeftijdsgenoten. Bij jonge kinderen is dit bijvoorbeeld een voorkeurshouding, moeite met omrollen een vertraagde motorische ontwikkeling welke geconstateerd wordt door het consultatiebureau.
Bij basisschool kinderen is dit onvoldoende meekomen met buitenspelen, de gymlessen of zwemles. Maar denk ook aan tenenlopen, vaak vallen, moeite met zelfredzaamheid als aan- en uitkleden, schrijven of fietsen.

Zie je dit bij je kind? Of word je er op gewezen door school? In de meeste gevallen kunnen we je kind goed helpen bij het verbeteren van deze vaardigheden. Voor meer informatie bel ons via 0316-224734 of raadpleeg een medewerker van de praktijk. Zij informeren u graag!

 • Fietst nog niet zonder zijwielen
 • Struikelt, botst of valt vaak
 • Beweegt houterig
 • Mist kracht in bewegen
 • Moeite om mee te kunnen komen met gym
 • Angstig, onzeker in bewegen
 • Moeite met leren zwemmen
 • Geen plezier in bewegen
 • Opvallend loop- en renpatroon
 • Niet goed kunnen mikken en vangen
 • Angstig voor balspellen
 • Gooit te hard of te zacht
 • Knipt slordig
 • Tekent liever niet
 • Veters strikken lukt maar niet
 • Drukt te hard op papier
 • Onleesbaar handschrift
 • Schrijft te snel, te langzaam, te groot of te klein
 • Schrijft met hanenpoten
 • Kan moeilijk afstanden inschatten
 • Blijft links en rechts door elkaar halen
 • Spiegelt cijfers en letters
 • Vindt puzzelen moeilijk
 • Moeite met het starten van een opdracht (maken van een handelingsplan)