Prikkelverwerkings-problemen

Prikkelverwerkingsproblemen

Tijdens de Kinderoefentherapie wordt aandacht besteed aan het stimuleren of dempen van prikkels ook wel sensorische integratie genoemd. Problemen in de prikkelverwerking worden gezien als een niet op een juiste manier gebruiken van vooral aanraking- en bewegingsprikkels. Hierdoor voelt het kind de bewegingen te weinig aan, let niet op wat hij aan het doen is en heeft moeite dingen te leren/eigen te maken.

Er wordt binnen de sensorische integratie over 3 bouwstenen gesproken welke zorgen voor een adequate prikkelverwerking. Namelijk tastgevoel (tactiele prikkelverwerking), evenwichtsgevoel (vestibulaire prikkelverwerking) en houdings- en bewegingsgevoel (propriocepsis).

Het voelen van een aanraking of het tastgevoel

Het tastzintuig bevindt zich vooral in onze huid. Hierdoor kunnen we voelen wanneer we aangeraakt worden en voelen of iets warm of koud is en hard of zacht. Ook of het prettig is om door iemand te worden aangeraakt, maar ook of de grond stevig genoeg is om op te staan. Dit gevoel wordt ook wel tactiele informatie genoemd.

Het voelen van een beweging of het evenwichtsgevoel

De informatie van het evenwichtsorgaan, dat zich vlakbij de oren in ons hoofd bevindt, noemen we het evenwichtsgevoel. Dit orgaan informeert ons over de stand en de bewegingen van het hoofd. Hierdoor waarschuwt het evenwichtsorgaan als we dreigen te vallen. Bijvoorbeeld bij het struikelen over een losse stoeptegel. Dit gevoel wordt ook wel vestibulaire informatie genoemd.

Het houdings- en bewegingsgevoel

Deze informatie is afkomstig uit zintuigcellen in onze spieren en gewrichten. Hierdoor krijgen we vooral informatie over de houding van ons lichaam en de manier waarop wij zelf bewegen. Dit gevoel wordt ook wel proprioceptieve informatie genoemd.

Zie je dit bij je kind? Of word je er op gewezen door school? In de meeste gevallen kunnen we je kind goed helpen bij het verbeteren van de prikkelverwerking.
Voor meer informatie bel ons via 0316-224734 of raadpleeg een medewerker van de praktijk. Zij informeren u graag!