Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten

SOLK (Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten)

Het lijkt zo vanzelfsprekend: wanneer er niets gevonden kan worden hoor je ook nergens last van te hebben. Hoe zit dat wanneer dit wel het geval is?

U ervaart lichamelijke klachten maar er kunnen geen lichamelijke abnormaliteiten of afwijkingen gevonden worden. Wanneer lichamelijke klachten langer dan enkele weken duren en als er bij adequaat medisch onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaard, noemen we dit SOLK.
SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.

De hersenen en het lichaam hebben continu contact met elkaar, dit is nodig voor het goed kunnen functioneren. Sommige signaaloverdrachten kunnen echter verstoord zijn of overbodige informatie naar het lichaam sturen. Zo kan een signaal van pijn afgegeven worden zonder dat er daadwerkelijke schade aanwezig is.

Samen met de oefentherapeut wordt er gekeken hoe deze verkeerde signalen in stand worden gehouden en wat hier aan gedaan kan worden. We kijken naar de invloeden op de klachten vanuit verschillende invalshoeken. Door therapeutische gesprekken, oefeningen, werkplekaanpassingen en efficiënte houdingsopbouw kunt u aan de slag met de klachten en zo uw doelen behalen.