Sportblessures & Preventie

SPORTBLESSURES & PREVENTIE

Acuut ontstane blessures worden meestal veroorzaakt door een externe kracht. Denk hierbij aan een schop tegen een enkel, botsing met een tegenstander of een sprint die je harder wilt inzetten om nog net even de bal te halen en het schiet in je kuit. Dit soort blessures kan een oefentherapeut goed behandelen. Het accent zal altijd liggen op de specifieke fysieke trainingspijlers die de sport vereist. Bij deze behandelmethode zal zonodig gebruik worden gemaakt van Medicaltaping, diverse mobilisaties, gerichte oefeningen en sportspecifieke trainingscomponenten.

Blessures welke langzaam verergeren kunnen door meerdere factoren ontstaan. Denk hierbij aan verkeerd schoeisel, te weinig rust tussen de sportmomenten, verkeerd aangeleerd bewegingspatroon, te snel opgebouwd trainingsschema. De therapeut zal er achter proberen te komen waar de oorzaak ligt van het klachtenpatroon en zo een gericht behandelplan opstellen. Het accent zal liggen op de minder ontwikkelde en zwakke plekken van de sporter.

Ademhalingsproblemen tijdens het sporten worden vaak veroorzaakt door een verkeerde ademhalingstechniek of astma. Het niet bewustzijn van bijvoorbeeld het hebben van inspanningsastma en COPD (chronische luchtwegaandoeningen). Afhankelijk van de probleemstelling zal de oefentherapeut adviseren omtrent het juist leren omgaan met de ademhaling tijdens het sporten.