Missie

Wij zien het als onze missie om de patiënt, welke met zijn hulpvraag bij ons komt, inzicht te laten krijgen in het functioneren van zijn eigen lichaam of dat van het kind. Met dit inzicht leert de patiënt of de ouder van het kind zijn eigen lichaam beter begrijpen en herkent de signalen zodat aanreikingen van de behandelaar adequaat kunnen worden toegepast. Middels gerichte adviezen en specifieke oefeningen wordt de patiënt zelfredzamer en minder afhankelijk. In combinatie met onze interventie leidt dit tot een waardevolle samenwerking tussen de patiënt en de behandelaar.

Visie

Wij houden ons bezig met het blijven inspelen op de ontwikkeling van de maatschappij door middel van hoogstaande zorg, zodat wij de patiënt een afgestemde behandelmethode kunnen aanbieden.

Competenties

De praktijk zet in op en goede samenwerking tussen de patiënt en behandelaar. Daarnaast staat collegialiteit hoog in het vaandel.

Waarborgen van een goede processturing

 • Attitude;
 • Klantgerichtheid (patiënt staat centraal);
 • Denken in organisatiedoelen;
 • Nemen van verantwoordelijkheid;
 • Behouden van kwaliteit door kennis.

Waarborgen van een goede samenwerking met de medewerker

 • Er is een directe koppeling tussen ambitie van de werknemer en de koers van de praktijk;
 • Volledig gebruik maken van de kennis en kunde van de medewerker.

Doelstelling Het continueren en verder doorontwikkelen van gespecialiseerde zorg.

 • Contacten onderhouden met bestaande verwijzers,

samenwerkingsverbanden, zorgverzekeraars;

 • Vanuit de ontwikkelingen in de gezondheidszorg een vertaalslag

maken naar een nieuwe productontwikkeling voor de praktijk;

 • Bij- en nascholing afstemmen op de behoefte van de praktijk;
 • Bewust blijven van de marktwerking in Didam en Zevenaar;
 • Een stabiele administratie / boekhouding voeren.
 • Patient centraal stellen
 • Onderhoud praktijk waarborgen (software updaten, schoonmaak, etc.).
 • Stabiliseren huidig aanbod van zorg;